Den bearbejdende efterfødselssamtale

Alt for mange kvinder lever med eftervirkningerne af en dårlig og ubearbejdet fødsel, hvilket ofte fører til forringet livskvalitet med lavt selvværd, kompliceret mor / barn samspil, depression, stress og sygemelding.  Ofte er kvinderne ikke bevidste om, hvorledes en dårlig fødsel påvirker og farver deres liv og relationer, og derfor er det ofte nødvendigt aktivt at opfordre til en bebearbejdende efterfødselssamtale.

Traditionelt har en efterfødselssamtale haft karakter af en ”journalgennemgang”, hvor der er blevet fokuseret på fagpersoners beskrivelse af fødslen. En metode, som ikke tilgodeser den fødende kvindes følelsesmæssige oplevelse og som i bedste fald er ligegyldig, i værste fald kan den forværre kvindens tilstand og medføre retraumatisering.

På denne kursusdag lærer du

  • hvorledes du i en samtale hjælper en kvinde godt videre i sit liv efter en dårlig fødselsoplevelse
  • hvorledes du kan strukturere en samtale med udgangspunkt i kvindens oplevelse
  • hvorledes du finder fødslens ”hot spot”
  • hvorledes du støtter kvindens følelsesmæssige og kropslige forløsning

Undervisningen er en kombination af oplæg og supervision og tage udgangspunkt i de efterfødselssamtaler kursisterne har gennemført eller kursisternes egne fødselsberetninger.

De praktiske detaljer

Underviser er jordemoder, psykoterapeut og massageterapeut Bente Nørgård, som har arbejdet med fødsler siden 1987.

Pris 1.200,- kr. pr. deltager (inkl. materiale samt kaffe/te).

Dato for næste temadag er ikke fastlagt – send en mail hvis du er interesseret.